Telewizja – Planujemy i przeprowadzamy kampanie telewizyjne, łącząc je umiejętnie z działaniami w innych mediach (tradycyjnych i wirtualnych). Umożliwiamy emisję reklam w telewizji, optymalizując je pod kątem kosztów, zasięgów i częstotliwości. Analizujemy zasięgi i reakcje odbiorców.