Kreacja powtórzona – Powtarzamy kampanie, uwzględniając potrzebne zmiany. Dzięki pogłębionej analizie wyników określamy i wdrażamy zmiany potrzebne do zwiększenia efektywności kolejnego cyklu kampanii.