MEDIA

BE Media odpowiedzialny jest za planowanie i zakup każdego rodzaju mediów. Negocjujemy najlepsze warunki zakupowe dla naszych obecnych i przyszłych Klientów oraz zapewniamy doradztwo w zakresie planowania i implementacji kampanii reklamowych. Poza planowaniem i zakupem mediów zajmujemy się również, ewaluacją oraz optymalizacją prowadzonych kampanii mediowych.

DIGITAL

Zadaniem BE Digital jest wykorzystanie potencjału internetu, jako kanału komunikacji, umożliwiającego łatwe, szybkie i skuteczne dotarcie do grupy odbiorców. W ramach naszych działań, planujemy i wdrażamy kampanie brandingowe, efektywnościowe, budujemy społeczności, prowadzimy kampanie mailingowe, targetowane, google adwords, buzz marketing. Budujemy również serwisy WWW.

ANALYSIS

Analizy zachowań grupy celowej pozwalają nam dokładnie określić target, zweryfikować czynniki determinujące zakup produktu oraz dobrać odpowiednie kanały komunikacji wykorzystując precyzyjne dotarcie do grupy celowej poprzez implementację w strategii punktów styku z tą grupą.

MEDIA ACADEMY

BE Media Academy jest odpowiedzialny za treningi i warsztaty szkoleniowe w zakresie mediów. Wspólnie z naszymi klientami określamy potrzeby szkoleniowe uczestników oraz dokonujemy weryfikacji zrealizowanych celów. W warsztatach dzielimy się zdobytym przez naszych szkoleniowców doświadczeniem w projektowaniu i realizacji kampanii reklamowych.